• Uus-Anatoomikumi ringauditoorium
  • TÜ kunstimuuseum
  • Taluelamu rekonstrueerimine
  • Treffneri Gümnaasium
  • TÜ õppehoone auditoorium
  • Ärihoone Tartu kesklinnas
  • Luke mõisa kõrvalhooned
  • TÜ õppehoone siseruumid
  • Tartu turuhoone
  • Korterelamu Tartus Lossi 21/23
  • TÜ peahoone katuse remont-restaureerimistööd
  • TÜ õppehoone (Marksu maja) restaureerimistööd
  • Tartu üliõpilasmaja (Sõbramaja) renoveerimine
  • Riigikohtu õiguskeskuse siseruumide remont
  • TÜ peahoone põhjatiiva rekonstrueerimine
  • Vana Anatoomikumi osaline rekonstrueerimine
  • TÜ Kunstimuuseumi fondihoidla remont 2015
  • TÜ raamatukogu tuletõkkeuksed 2015
  • TÜ Vanemuise 46a hoone renoveerimistööd 2015
  • Ülikooli õppehoonete ruumide remont
  • TÜ Vanemuise 46a katusekatte vahetus 2016
OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee