tagasi...

Ajaloolise kliinikuhoone renoveerimine korterelamuks. Teostatud fassaadi-, üldehitus-, siseviimistlus-ja haljastustööd. Uuendatud elektri-, kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. 

Asukoht: Tartu, Lossi 21/23

Teostamise aeg: 2006-2007

Tellija: Eesti Ehitusarenduse OÜ

Tartu Linnavalitsuse poolt korraldatud konkursi "Aasta parim ehitus 2007" äramärgitud töö.

OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee