tagasi...

Vana pleki ja laudise eemaldamine, konstruktsioonide korrastamine, uue katusekatte, -rennide, -akende ja -luukide paigaldamine, korstnate restaureerimine, katuse värvimine, jääsulatusseadmete paigaldamine

Asukoht: Ülikooli 18 Tartu

Tellija: Tartu Ülikool

Teostamise aeg: 2007 - põhikorpus
                         2008 - lõunapoolne tiib

OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee