tagasi...

 

Tartu Linnavalitsuse poolt korraldatud konkursil märgiti silmapaistva laiendatud ja rekonstrueeritud elamuna ära ka meie poolt teostatud Lossi 21/23 elamu.

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/0/38E439ECD7C38B80C22573F7003880E2

 

OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee