tagasi...

Üldehitustööd. Viimistlus. Avatäidete korrastamine. Fassaaditööd. Elektri- ja ventilatsioonisüsteemide uuendamine.

Asukoht: Lossi 19, TARTU

Tellija: EV Riigikohus

Teostamise aeg: 2008

OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee