tagasi...

 

Projekti "T��tajate koolituskava 2010" eesm�rk oli arendada t��tajate ametialaseid teadmisi ja oskusi, pakkumaks klientidele kvaliteetsemat teenust ning t��tajatele turvalisemat ning meeldivamat t��keskkonda.

Projekti  elluviimist perioodil 04.01.2010-03.01.2011 toetas Ettev�tluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm.

Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.

OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee