Meie eesmärk on tegutseda ehitusvaldkonnas efektiivselt, keskkonnasõbralikult ja missioonitundega, arvestades tellijate, töötajate ja üldsuse huvide ning vajadustega.

Eesmärki kinnitavad tulemused:

  • tellija rahulolu
  • töötajate ja koostööpartnerite rahulolu 
  • esteetiline, ökonoomne, hästi toimiv, ohutu ja inspireeriv keskkond/ruum/hoone.
Tulemuse tagavad:
  • ühtne meeskond
  • tulemusele orienteeritus
  • koostöö tellijaga ja selge infovahetus
  • kogemus, kompetents ja areng
  • ausus ja vastutustunne
  • ressursside olemasolu
Tegutseme vastavuses kehtivate keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse ning standardite ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 nõuetega.
 
OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee