tagasi...

 

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) tunnistas Tartus Toomemäel asuva vana anatoomikumi rekonstrueerimishankel edukaks OÜ Tartu Restauraatori ja AS-i Numen Ehitus esitatud ühispakkumise.

Saastekvoodi raha eest rekonstrueeritakse viimastel aastatel muuseumiks olnud maja küttesüsteem ja katus, soojustatakse vahelagi ning restaureeritakse välisavatäited.

http://www.ajaloomuuseum.ut.ee/vana_anatoomikum

OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee