tagasi...

Rekonstrueeriti katus, soojustati vahelaed, kaasajastati küttesüsteem ning restaureeriti välisavatäited.

Tööd teostati rohelise investeerimisskeemi raames, riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppest saadud vahendite arvel, hoonete energiatarbimist vähendavate investeeringute teostamiseks.

Objekti asukoht: Lossi 38, Tartu

Tellija: Riigi Kinnisvara AS (Tartu Ülikool)

Teostamise aeg: 02/2012-11/2012

Projektijuht: Aivar Ribelus 50 21 050

OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee