Säästva renoveerimise infokeskus – renoveeri.net
Majatohter – majatohter.ee
Hea Maja pood – heamajapood.ee
Vanade ehitusmaterjalide ning ehitusdetailide veebileht – materjalid.net
Looduslike viimistlusmaterjalide pood Safran – safran.ee

OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee